Aktualno

<<Pause>>
 1. Plan integriteta

  Naša škola je usvojila Plan integriteta.

  Plan integriteta je interni dokumenat kojim je sadržan skup mjera pravne i praktične

  prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika

  koruptivnog ponašanja i korupcije javne institucije.

  Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH obavezala je

  javne institucije u BiH da izrade i usvoje Plan integriteta u skladu sa Strategijom Vijeća ministara

  BiH za borbu protiv korupcije (2015-2019.) i Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu

  protiv korupcije.

  Imajući u vidu naprijed navedeno, direktorica škole je imenovala Radnu grupu koja je

  pristupila izradi Plana intergriteta škole.

   

  Cilj usvajanja Plana integriteta Javne ustanove Druge osnovne škole u Srebreniku, kao

  rezultata postupka samokontrole škole, je održavanje i poboljšanje integriteta,

  transparentnosti i profesionalne etike, kojom se utvrđuju, smanjuju, uklanjaju i sprečavaju

  mogućnosti nastanka i razvoja nepravilnosti u radu, etički i profesionalno neprihvatljivih

  postupaka i koruptivnih ponašanja i korupcije.

  Program možete pogledati ovdje  više...
 2. Obilježen Girls in ICT

  U povodu Međunarodnog dana djevojčica u informaciono-komunikacionim tehnologijama, a u cilju ohrabrivanja i podrške djevojčicama da se bave IT zanimanjima, dana 25.4.2018. godine održana je STEM radionica u programiranju mBot robotića.

  Takođe, učenice naše škole Lejla Ibrišimović, Adina Kavgić i Amina Sinanović su učestvovale u četvrtak, 26.4.2018. na radionicama i predavanjima koja su održana u OŠ "Rapatnica" za Općinu Srebrenik.  više...
 3. Oracle članica

   

   

   

  Naša škola je od 1. januara 2018. godine postala članica Oracle akademije (Oracle Academy).

  To je globalni edukacijski program prisutan u više od 140 zemalja širom svijeta.

  Oracle akademija nudi mogućnosti unaprijeđenja znanja, razvoja vještina i inovacija u oblasti računarskih tehnologija.

  Osim toga, Oracle nudi sveobuhvatne i u potpunosti integrirane aplikacije u oblaku i usluge bazirane na platformi (PaaS).

  Oracle akademija je jedinstvena u cijelom svijetu i godišnje je pohađa više od 2 miliona studenata.

  U Oracle akademiju, našu školu je prijavio nastavnik informatike, mr.sc. Nedim Delić koji pohađao i završio Java Fundamentals nivo.

  Trenutno je polaznik Java Foundations nivoa.

  više...
 4. Dan žena

  U povodu nastupajućeg praznika, svim damama želimo čestitati

  8. mart, Dan žena.  više...
Kodeks ponašanja učenika
Ispis E-mail
Petak, 06 Svibanj 2011 04:10

Član 1. Osnovna škola je obavezna. Učenik je dužan da redovno pohađa nastavu, da donosi školski pribor i        izvršava školske obaveze.

Član 2. Svako izostajanje sa nastave učenik je dužan da pravda ljekarskim opravdanjem, nakon

odsustvovanja od škole više od 3 dana.

Član 3. Učeniku može roditelj ili staratelj (bez ljekarskog oprevdanja) opravdati izostanak u trajanju

najduže do 3 dana.

Član 4. Učenik je dužan da u učionicu uđe prije nastavnika.

Član 5. Učenik ne može napustiti čas bez odobrenja nastavnika koji drži taj čas.

Član 6. Učenik je dužan da savjesno radi na usvajanju znanja, vještina i vrijednosti propisanih NP i

programom i u skladu s tim ne ometa izvođenje nastave.

Član 7. Učenik je dužan da poštuje ličnost drugih učenika, nastavnika i drugih zaposlenih u školi.

Član 8. Riječnik koji koriste učenici u školi mora biti primjeren mjestu i osobi sa kojom komuniciraju.

Član 9. Mobilni telefoni, diskmeni, mp3 plejeri i slični uređaji moraju biti isključeni za vrijeme časa kako

ne bi ometali nastavu.

Član 10. Za vrijeme odmora pri mjenjanju učionica, na stepeništu i u hodnicima učenici ne smiju praviti

gužvu, buku i gurati se kako ne bi došlo do povrede.

Član 11. Za vrijeme nastave ne smije se narušavati red i tišina u školskoj zgradi i školskom dvorištu.

Član 12. Samovoljno napuštanje školskog objekta i dvorišta nije dozvoljeno. Za vrijeme trajanja nastave,

vannastavnih aktivnosti, kao i za vrijeme odmora, učenici borave u školskom prostoru i dvorištu.

Član 13. Učenik je dužan da u školu dolazi prikladno odjeven i pristojnog izgleda primjereno mjestu na

kome se nalazi (neprikladno je dolaziti u prekratkim suknjama, šortsevima, majicama na bretele i

sa velikim dekolteima, otkrivenog stomaka, nečiste i  neuredne kose...).

Član 14. Svaka prostorija u školi koristi se isključivo u svrhe kojima je namijenjena, na način kojim se

neprlja, neoštećuje prostorija, namještaj i oprema. Stoga se ne smije pisati, crtati, urezivati i

škrabati po školskim klupama, stolicama, zidovima niti na druge načine uništavati školska

imovina.

Član 15. Učenik, odnosno roditelj ili staratelj, odgovara za materijalnu štetu koju učenik nanese školi,

namjerno ili iz krajnje nepažnje.

Član 16. Učenici su dužni da prije napuštanja učionice, a naručito nakon konzumiranja užine, sokova i

ostalih grickalica, sve otpatke bace u kantu za smeće, odnosno ostave urednu učionicu.

Član 17. Za hitne informacije od značaja za rad odjeljenja, odjeljenskom starješini ili dežurnom nastavniku obraća se isključivo redar.

Član 18. Zabranjeno je izazivanje tuče i učešća u njoj, svađa i međusobno vrijeđanje učenika.

Član 19. Zabranjeno je unošenje predmeta sa oštrim sječivom ili ubodnih predmeta, petardi, upaljača i

drugih predmeta koji mogu povrijediti učenike i ugroziti opću bezbijednost.

Član 20. Zabranjeno je posjedovanje, upotreba ili podsticanje na upotrebu alkohola, cigareta i narkotičkih  sredstava u školi, na izletima, ekskurzijama i svim ostalim aktivnostima u organizaciji škole.