Aktualno

<<Pause>>
 1. Plan integriteta

  Naša škola je usvojila Plan integriteta.

  Plan integriteta je interni dokumenat kojim je sadržan skup mjera pravne i praktične

  prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika

  koruptivnog ponašanja i korupcije javne institucije.

  Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH obavezala je

  javne institucije u BiH da izrade i usvoje Plan integriteta u skladu sa Strategijom Vijeća ministara

  BiH za borbu protiv korupcije (2015-2019.) i Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu

  protiv korupcije.

  Imajući u vidu naprijed navedeno, direktorica škole je imenovala Radnu grupu koja je

  pristupila izradi Plana intergriteta škole.

   

  Cilj usvajanja Plana integriteta Javne ustanove Druge osnovne škole u Srebreniku, kao

  rezultata postupka samokontrole škole, je održavanje i poboljšanje integriteta,

  transparentnosti i profesionalne etike, kojom se utvrđuju, smanjuju, uklanjaju i sprečavaju

  mogućnosti nastanka i razvoja nepravilnosti u radu, etički i profesionalno neprihvatljivih

  postupaka i koruptivnih ponašanja i korupcije.

  Program možete pogledati ovdje  više...
 2. Obilježen Girls in ICT

  U povodu Međunarodnog dana djevojčica u informaciono-komunikacionim tehnologijama, a u cilju ohrabrivanja i podrške djevojčicama da se bave IT zanimanjima, dana 25.4.2018. godine održana je STEM radionica u programiranju mBot robotića.

  Takođe, učenice naše škole Lejla Ibrišimović, Adina Kavgić i Amina Sinanović su učestvovale u četvrtak, 26.4.2018. na radionicama i predavanjima koja su održana u OŠ "Rapatnica" za Općinu Srebrenik.  više...
 3. Oracle članica

   

   

   

  Naša škola je od 1. januara 2018. godine postala članica Oracle akademije (Oracle Academy).

  To je globalni edukacijski program prisutan u više od 140 zemalja širom svijeta.

  Oracle akademija nudi mogućnosti unaprijeđenja znanja, razvoja vještina i inovacija u oblasti računarskih tehnologija.

  Osim toga, Oracle nudi sveobuhvatne i u potpunosti integrirane aplikacije u oblaku i usluge bazirane na platformi (PaaS).

  Oracle akademija je jedinstvena u cijelom svijetu i godišnje je pohađa više od 2 miliona studenata.

  U Oracle akademiju, našu školu je prijavio nastavnik informatike, mr.sc. Nedim Delić koji pohađao i završio Java Fundamentals nivo.

  Trenutno je polaznik Java Foundations nivoa.

  više...
 4. Dan žena

  U povodu nastupajućeg praznika, svim damama želimo čestitati

  8. mart, Dan žena.  više...
Historijat
Nekoliko rečenica o JU „Druga osnovna škola“ Srebrenik Ispis E-mail
Srijeda, 27 Travanj 2011 21:07

Predstavljamo JU „Druga osnovna škola“ Srebrenik

Školstvo, na području koje gravitira ovoj školi ima dug historijat i tradiciju. Na prostoru Donjeg Srebrenika 1929. godine otvorena je prva četverorazredna osnovna škola čiji je prvi učitelj bio Mehmed Ibrahimović - Učo koji je ostao upamćen u narodu ovog područja.
Poslije ove škole, nakon II svjetskog rata otvorene su škole u Ćehajama i Gornjem Srebreniku. Međutim, naša škola kakvu je danas poznajemo osnovana je 1989. godine pod nazivom OŠ „Narodni heroj Ivo Lola Ribar“. Pod tim imenom funkcioniše sve do 1993. godine kada mijenja naziv u JU „Druga osnovna škola“ Srebrenik, kojeg nosi sve do danas. Školsko podrucje ove škole obuhvata oko 25 km 2, što predstavlja 1/8 površine opštinskog podrucja i prostire se na MZ Cehaje(do auto-puta), Ježinac, Mustafici, Gornji i Donji Srebrenik, Cojluk, Cojlucko Polje i Centar II, gdje je locirana centralna škola. Školsko područje je pokriveno sa tri školaska objekta i to: centralna škola u ulici Meše Selimovića bb i dvije područne škole u Gornjem Srebreniku i Ćehajama.

Školski objekti su renovirani i pružaju kvalitetne uslove za izvođenje nastave. Prošle godine je završena školska sala koja je unaprijedila nastavu tjelesnog odgoja i omogućila uslove za pravilan tjelesni i zdravstveni odgoj naših učenika. Za veoma kratko vrijeme svi termini za korištenje sportske sale su popunjeni raznim aktivnostima učenika, što govori o zainteresiranosti učenika naše škole za bavljenje sportskim aktivnostima.

Zgrade centralne škole i područne škole u Gornjem Srebreniku imaju razvedeno centralno grijanje, dok je centralno grijanje u područnoj školi Ćehaje u procesu izgradnje. Završetkom centralnog grijanja u područnoj školi Ćehaje će se okončati proces cjelokupne toplifikacije školskih objekata JU „Druga osnovna škola“ Srebrenik, što će omogućiti optimalne uslove za rad tokom zimskog perioda.

Kada je riječ o uslovima za realizaciju nastavnog procesa imamo potrebu naglasiti da škola ne raspolaže sa dovoljnim brojem tehničkih pomagala (projektori, računari, skeneri itd.) koji bi omogućili kvalitetniji i efikasniji odgojno-obrazovni rad. Stoga, nadamo se da će u narednom periodu uz podršku lokalne zajednice, roditelja, vladinog i nevladinog sektora i drugh faktora,doći do osavremenjavanja školske imovine i u ovom području.

Naša škola se može pohvaliti jako kvalitetnim stručnim kadrovima koji svojim primjernim radom i angažmanom omogućavaju učenicima optimalan razvoj na svim područjima. Kako bi uspjela u namjeri da na najkvalitetniji način realizira odgojno-obrazovni proces u najširem smislu riječi, te prati savremene znanstvene i globalne trendove u odgojno-obrazovnom radu, menadžment škole, stručni saradnici i nastavnici mnogo energije i truda ukažu u individualno i kolektivno stručno usavršavanje. Stoga, u našoj školi veoma često možemo se susresti sa bojnim inovacijama kojima se pokušava povećati kvalitet odgojno-obrazovnog rada.

Kao jedan od načina prezentovanja rada učenika naše škole, svake godine u decembru mjesecu se organizuje Smotra stvaralaštva JU „Druga osnovna škola“ Srebrenik na kojoj učenici imaju priliku pokazati vlastite kulturno-umjetničke kreacije i aktivnosti. Smotra stvaralaštva naše škole je sjajna paradigma saradnje između porodice i škole, te se ovim putem zahvaljujemo svim roditeljima koji kontinuirano iz godine u godine uzimaju učešće u ovoj aktivnosti i daju neprocjenjivi doprinos u unaprjeđenju života i rada naše škole.

Također, treba naglasiti i redovno izdavanje školskog lista pod nazivom „Biljeg vremena“ u kojem je moguće pronaći najistaknutije uspjehe škole u toku jedne školske godine, kako na individualnom, tako i kolektiivnom planu.

Već smo spomenuli Smotru staralaštva naše škole koja predstavlja uspješan primjer saradnje između porodice i škole. Za naš rad je jako bitno intenziviranje saradnje između porodice i škole, te stoga namjeravamo dati puni doprinos kako bi ta saradnja bila uspješnija i rezultirala boljim odgojno-obrazovnim rezultatima učenika i, te stvaranjem kvalitetnih uslova za njihov optimalan svestrani razvoj

I na kraju, najznačajnije mjesto u predstavljanju naše škole čine uspjesi učenika. Učenici naše škole su lideri u takmičarskim disciplinama iz vannastavnih aktovnosti na području naše opštine, a na kantonalnim, federalnim i državnim takmičenjima postižu zapažene rezultate. Treba istaknuti da je naša škola imala predstavnike i na balkanijadi iz matematike, te na taj način sa uspjehom reprezenovala i našu državu. Rezultati koje postižu naši učenici predstavljaju naš ponos i dokaz kvalitetnog odgojno-obrazovnog rada i glavni su znak prepoznatljivosti naše škole gdje god se pojavimo.