Aktualno

<<Pause>>
 1. Plan integriteta

  Naša škola je usvojila Plan integriteta.

  Plan integriteta je interni dokumenat kojim je sadržan skup mjera pravne i praktične

  prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika

  koruptivnog ponašanja i korupcije javne institucije.

  Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH obavezala je

  javne institucije u BiH da izrade i usvoje Plan integriteta u skladu sa Strategijom Vijeća ministara

  BiH za borbu protiv korupcije (2015-2019.) i Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu

  protiv korupcije.

  Imajući u vidu naprijed navedeno, direktorica škole je imenovala Radnu grupu koja je

  pristupila izradi Plana intergriteta škole.

   

  Cilj usvajanja Plana integriteta Javne ustanove Druge osnovne škole u Srebreniku, kao

  rezultata postupka samokontrole škole, je održavanje i poboljšanje integriteta,

  transparentnosti i profesionalne etike, kojom se utvrđuju, smanjuju, uklanjaju i sprečavaju

  mogućnosti nastanka i razvoja nepravilnosti u radu, etički i profesionalno neprihvatljivih

  postupaka i koruptivnih ponašanja i korupcije.

  Program možete pogledati ovdje  više...
 2. Obilježen Girls in ICT

  U povodu Međunarodnog dana djevojčica u informaciono-komunikacionim tehnologijama, a u cilju ohrabrivanja i podrške djevojčicama da se bave IT zanimanjima, dana 25.4.2018. godine održana je STEM radionica u programiranju mBot robotića.

  Takođe, učenice naše škole Lejla Ibrišimović, Adina Kavgić i Amina Sinanović su učestvovale u četvrtak, 26.4.2018. na radionicama i predavanjima koja su održana u OŠ "Rapatnica" za Općinu Srebrenik.  više...
 3. Oracle članica

   

   

   

  Naša škola je od 1. januara 2018. godine postala članica Oracle akademije (Oracle Academy).

  To je globalni edukacijski program prisutan u više od 140 zemalja širom svijeta.

  Oracle akademija nudi mogućnosti unaprijeđenja znanja, razvoja vještina i inovacija u oblasti računarskih tehnologija.

  Osim toga, Oracle nudi sveobuhvatne i u potpunosti integrirane aplikacije u oblaku i usluge bazirane na platformi (PaaS).

  Oracle akademija je jedinstvena u cijelom svijetu i godišnje je pohađa više od 2 miliona studenata.

  U Oracle akademiju, našu školu je prijavio nastavnik informatike, mr.sc. Nedim Delić koji pohađao i završio Java Fundamentals nivo.

  Trenutno je polaznik Java Foundations nivoa.

  više...
 4. Dan žena

  U povodu nastupajućeg praznika, svim damama želimo čestitati

  8. mart, Dan žena.  više...
Program pedagoške edukacije roditelja
Pedagoška edukacija roditelja Ispis E-mail
Srijeda, 01 Veljača 2012 11:36

 

Za djecu možemo činiti bolje samo uz pomoć njihovih roditelja.
Stručnjaci mogu pomoći roditeljima, no ne mogu ih zamijeniti, jer
koliko god znali o djeci općenito, ne znaju gotovo ništa o pojedinom
djetetu.
(Penelope Leach)

Program pedagoškog obrazovanja roditelja je obavezni dio Godišnjeg programa rada škole i treba da sadrži teme koje će omogućiti zajedničku saradnju roditelja i škole u cilju realizacije odgojnih ciljeva i zadataka i pruži adekvatnu stručnu pomoć roditeljima u prepoznavanju i poznavanju aktuelne odgojno-obrazovne problematike kod djece. Najčešće susretani obilici pedagoškog obrazovanja roditelja u odgojno-obrazovnoj praksi su:

a) predavanja na roditeljskim sastancima,

b) savjetovalište za roditelje,

c) škole za roditelje,

d) tribine i

e) tečajevi.

Jedan od važnijih oblika pedagoške edukacije roditelja predstavljaju roditeljski sastanci. Obično se na roditlejskim sastancima drže predavanja iz pedagoških, psiholoških i oblasti koje se odnose na rast i razvoj djece. Razrednik na početku školske godine Planom rada sa odgojnom zajednicom planira izbor tema za održavanje tematskih roditeljskih sastanaka. Uobičajeno je da se roditeljima ponudi izbor tema za koje nastavnici smatraju da su bitne za pedagoško obrazovanje roditelja, a nakon toga se roditelji opredijeljuju za one teme koje smatraju da će im pomoći u odgojnom radu sa njihovom djecom. Predavači koji drže predavanja mogu biti razrednik, pedagog škole, stručni saradnik, defektolog, socijalni radnik, direktor škole. Također, predavači mogu biti i sami roditelji koji će dati svoj lični i stručni angažman u informisanju i edukaciji roditelja iz određenih oblasti.

Poseban značaj za pedagoško obrazovanje roditelja se očituje u radu sa djecom prvog razreda osnovne škole. Svaki roditelj koji prvi put šalje prvačića u školu, susreće se sa novim obavezama i odgovornostima. Kako bi uspješno odgovorio obavezi roditelja jednog prvačića, roditelju su nužne stručne informacije o tome kako da se postavi prema svome djetetu i kako da mu organizuje životni i radni prostor i vrijeme. Neka od glavnih pitanja sa kojima se susreću roditelji prvčića su: da li i koliko pomagati djeci prilikom izrade domaće zadaće, koliko vremena dopustiti djeci da provode u igri i razonodi, kako organizovati slobodno vrijeme svoga djeteta, kako svoje dijete naučiti da bude iskreno, na koje elemente obratiti pažnju kada su u pitanju školske obaveze, šta to učitelj smnatra bitnim, a šta nebitnim, kako pomoći djetetu u razvijanju komunikativnih i socijalnih vještina itd. Ovo su samo neka od pitanja sa kojima se roditelji susreću kada prvu put upisuju dijete u školu. Na ova, ali i brojna druga pitanja najefikasnije se može odgovoriti organizovanjem pedagoško-psiholoških predavanja na roditeljskim sastancima.

U većim gradskim sredinama i školskim centrima postoje savjetovališta za roditelje koja kontinuirano pružaju savjetodavnu pomoć roditeljima za brojna pitanja i nesuglasice iz odgojno-obrazovne problematike. Na taj način se roditeljima pruža usluga koja će ih osloboditi lutanja, nesigurnosti i neinformisanosti o odgojno-obrazovnim problemima njihove djece.

Škola za roditelje je škola koja radi po nastavno planu i programu za obrazovanje roditelja i koja obrađuje brojne teme koje imaju aktuelni uticaj na odgoj i obrazovanje djece školske dobi. Ona može trajati od nekoliko mjeseci do nekoliko godina.

Škole često samostalno, ili u saradnji sa različitim stručnim ustanovama i oirganizacijama mogu organizovati i tečajeve za roditelje. Tečajevi za roditelje se obično organizuju u obliku radionica s ciljem upoznavanja roditelja sa raznim vještinama iz socijalnog, sigrnosnog, razvojnog... i brojnih drugih područja. Ovakve vrste tečajeva se organizuju za grupe roditelja koje broje maksimalno dvadesetak članova. Određene teme omogućavaju da se rečajevi realizuju istovremeno i sa roditlejjima i učenicima.

„Razvoj savremenog djeteta je nepredvidiv i pun bura, stranputica, konflikata i neizvjesnosti. Savremena porodica ima sve veće potrebe i zahtjeve prema školi i društvu“ (Ćatić, 2005. str.180). U takvim situacijama, pedagoška edukacija roditelja u kojoj će različitu savjetodavnu i stručnu pomoć pružiti iskusni odgojno-obrazovni profesionalci će na najefilasniji način ponuditi pomoć roditeljima u pravilnom prepoznavanju, preveniranju i odgojno obrazovnom djelovanju sa njihovom djecom.

Mirza Jahić, pedagog škole

 

Materijali za pedagošku edukaciju roditelja koje su pripremili naši nastavnici nalaze se u teksu ispod:

 

Pomozite svom djetetu učiti; Nuhanović Dž. (pedagoška edukacija roditelja)

Značaj kvalitetnog odnosa između roditelja i djece, Hozić, Š. (pedagoška edukacija roditelja)