Aktualno

<<Pause>>
 1. Plan integriteta

  Naša škola je usvojila Plan integriteta.

  Plan integriteta je interni dokumenat kojim je sadržan skup mjera pravne i praktične

  prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika

  koruptivnog ponašanja i korupcije javne institucije.

  Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH obavezala je

  javne institucije u BiH da izrade i usvoje Plan integriteta u skladu sa Strategijom Vijeća ministara

  BiH za borbu protiv korupcije (2015-2019.) i Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu

  protiv korupcije.

  Imajući u vidu naprijed navedeno, direktorica škole je imenovala Radnu grupu koja je

  pristupila izradi Plana intergriteta škole.

   

  Cilj usvajanja Plana integriteta Javne ustanove Druge osnovne škole u Srebreniku, kao

  rezultata postupka samokontrole škole, je održavanje i poboljšanje integriteta,

  transparentnosti i profesionalne etike, kojom se utvrđuju, smanjuju, uklanjaju i sprečavaju

  mogućnosti nastanka i razvoja nepravilnosti u radu, etički i profesionalno neprihvatljivih

  postupaka i koruptivnih ponašanja i korupcije.

  Program možete pogledati ovdje  više...
 2. Obilježen Girls in ICT

  U povodu Međunarodnog dana djevojčica u informaciono-komunikacionim tehnologijama, a u cilju ohrabrivanja i podrške djevojčicama da se bave IT zanimanjima, dana 25.4.2018. godine održana je STEM radionica u programiranju mBot robotića.

  Takođe, učenice naše škole Lejla Ibrišimović, Adina Kavgić i Amina Sinanović su učestvovale u četvrtak, 26.4.2018. na radionicama i predavanjima koja su održana u OŠ "Rapatnica" za Općinu Srebrenik.  više...
 3. Oracle članica

   

   

   

  Naša škola je od 1. januara 2018. godine postala članica Oracle akademije (Oracle Academy).

  To je globalni edukacijski program prisutan u više od 140 zemalja širom svijeta.

  Oracle akademija nudi mogućnosti unaprijeđenja znanja, razvoja vještina i inovacija u oblasti računarskih tehnologija.

  Osim toga, Oracle nudi sveobuhvatne i u potpunosti integrirane aplikacije u oblaku i usluge bazirane na platformi (PaaS).

  Oracle akademija je jedinstvena u cijelom svijetu i godišnje je pohađa više od 2 miliona studenata.

  U Oracle akademiju, našu školu je prijavio nastavnik informatike, mr.sc. Nedim Delić koji pohađao i završio Java Fundamentals nivo.

  Trenutno je polaznik Java Foundations nivoa.

  više...
 4. Dan žena

  U povodu nastupajućeg praznika, svim damama želimo čestitati

  8. mart, Dan žena.  više...
Pedagog, šta je to?
Pedagog, šta je to? Ispis E-mail
Srijeda, 01 Lipanj 2011 22:13

Svaka škola ima svoje učenike, nastavnike, direktora, sekretara, pedagoga.... Učenici su zaduženi da redovno uče i fino se ponašaju, nastavnici su zaduženi da realizuju nastavu, direktor je zadužen da uspješno rukovodi školom itd. Svako od prethodno nabrojanih predstavlja veoma važan kotač u uspješnom radu škole. Međutim, jedna osoba se izdvaja o svih prethodno nabrojanih. To je osoba koju svakodnevno možemo vidjeti u svojoj kancelariji, u učionicama za vrijeme odmora i nastave, na hodniku škole, u zbornici, na predavanjima itd., osoba koja je uvijek prisutna u najbitnijim momentima vezanim za školu, osoba koja je od velike pomoći najprije učenicima, zatim nastavnicima, roditeljima i svim drugim osobama uključenim u rad škole. Tu osobu učenici, nastavnici i roditelji smatraju ključnom osobom u školi kada se govori o odgojnom i obrazovnom radu. Dakle, to nije običan zaposlenik škole, nego neko ko svojim radom, uzorom i povjerenjem treba da bude konstantna podrška svim sudionicima odgojno obrazovnog procesa. Tu osobu predstavlja pedagog škole.

Škola je po svojoj definiciji odgojno obrazovna ustanova. Ona odgojno obrazovnu djelatnost realizuje, najprije, zahvaljujući nastavnicima razredne i predmetne nastave. Međutim, pošto je škola institucija koja, između ostalog, za cilj ima da svojim odgojno obrazovnim radom doprinese kvalitetnijem životu kako pojedinca, tako i društva, ona se ne može zatvoriti u zidove svoje zgrade u funkcionisati odvojeno od društva i društvenih potreba. Ona dakle, mora uspostavljati odnose i sa drugim institucijama kao što su porodica, resorno ministarstvo, zdravstvene i socijalne ustanove, druge škole itd. Saradnja sa ovim, a i brojnim drugim institucijama i ustanovama, je od suštinskog značaja za život i rad škole. Jasno je dakle, da kako bi ispunili odgojno obrazovnu zadaću, nastavnici ne mogu u potpunosti odgovoriti svim pripremnim, organizacionim i izvršnim zadacima i obavezama koje karakteriziraju život i rad jedne škole. Kako bi škola uspješno odgovorila svim zadacima koji su postavljeni pred nju, neophodno je da pored, nastavnika, zatim, kvalitetnog rukovodećeg organa škole (direktor škole), ima zaposlene i kvalitetne stručne saradnike. Stručni saradnik koji svojim radom učestvuje u planiranju, organizovanju, realizaciji i evaluaciji odgojno obrazovnog rada u školi naziva se pedagog škole.

Pedagog škole igra izuzetno veliku ulogu u otkrivanju različitih sklonosti i talenata kod učenika. Pedagoškim i psihološkim analizama pedagog pomaže nastavnicima da otkriju nadarenosti svojih učenika sa jedne strane, te pomaže učenicima da dalje razvijaju vlastite nadarenosti i talente s druge strane. Na taj način realizaciju nastavnog procesa čini efikasnijom, a rast i razvoj djeteta sretnijim, boljim i uspješnijim. Školski pedagog svojim svakodnevnim savjetodavnim radom sa učenicima pokazuje posebnu pažnju i uključenost u sve školske i izvanškolske životne probleme učenika. Svojim pronicljivim savjetodavim, odgojnim i motivirajućim angažmanom pedagog škole predstavlja konstantnu podršku učenicima u njihovim svakodnevnim aktivnostima. Stoga, učenici pedagoga škole ne trebaju shvatati kao osobu kojoj se dolazi na „raport“, odnosno osobu sa kojom imaju komunikaciju samo u situacijama kada nešto pogriješe. Pedagog škole treba biti istinski prijatelj svojih učenika i svojim radom i odnosom prema njima stvoriti čvrsto povjerenje na koje se učenici mogu osloniti u svakom trenutku.

 

 

 

 

Pedagog škole igra značajnu ulogu i kada govorimo o saradnji porodice i škole. Jedan od osnovnih preduvjeta za uspješnost odgojno obrazovnog rada jeste kvalitetna saradnja između porodice i škole. Pedagog škole svojim koordinirajućim, savjetodavnim i planskim radom ima za cilj da zajedničkim djelovanjem porodice i škole odgoj i obrazovanje djece učini efektivnim, koherentnim i na kraju djelotvornim.

Postoji mnogo još mnogo različitih poslova koje obavlja pedagog škole. Kada bi se nabrajali i pojedinačno predstavljali svaki od njih trebalo bi nam mnogo vremena i prostora. Stoga ću se ovom prilikom zaustaviti na ove tri, možda, i najbitnije stavke u radu pedagoga škole. To su dakle, saradnja pedagoga sa učenicima, nastavnicima i roditeljima. Za uspješan rad jednog školskog pedagoa se kao osnovni uvjet nameće iskren, na povjerenju zasnovan i saradnički odnos učenika, nastavnika i roditelja. U takvim uvjetima stvaramo jedan odgojno-obrazovni tim koji je u stanju da postigne najveće i najbolje rezultate.

Vaš pedagog!