Aktualno

<<Pause>>
 1. Plan integriteta

  Naša škola je usvojila Plan integriteta.

  Plan integriteta je interni dokumenat kojim je sadržan skup mjera pravne i praktične

  prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika

  koruptivnog ponašanja i korupcije javne institucije.

  Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH obavezala je

  javne institucije u BiH da izrade i usvoje Plan integriteta u skladu sa Strategijom Vijeća ministara

  BiH za borbu protiv korupcije (2015-2019.) i Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu

  protiv korupcije.

  Imajući u vidu naprijed navedeno, direktorica škole je imenovala Radnu grupu koja je

  pristupila izradi Plana intergriteta škole.

   

  Cilj usvajanja Plana integriteta Javne ustanove Druge osnovne škole u Srebreniku, kao

  rezultata postupka samokontrole škole, je održavanje i poboljšanje integriteta,

  transparentnosti i profesionalne etike, kojom se utvrđuju, smanjuju, uklanjaju i sprečavaju

  mogućnosti nastanka i razvoja nepravilnosti u radu, etički i profesionalno neprihvatljivih

  postupaka i koruptivnih ponašanja i korupcije.

  Program možete pogledati ovdje  više...
 2. Obilježen Girls in ICT

  U povodu Međunarodnog dana djevojčica u informaciono-komunikacionim tehnologijama, a u cilju ohrabrivanja i podrške djevojčicama da se bave IT zanimanjima, dana 25.4.2018. godine održana je STEM radionica u programiranju mBot robotića.

  Takođe, učenice naše škole Lejla Ibrišimović, Adina Kavgić i Amina Sinanović su učestvovale u četvrtak, 26.4.2018. na radionicama i predavanjima koja su održana u OŠ "Rapatnica" za Općinu Srebrenik.  više...
 3. Oracle članica

   

   

   

  Naša škola je od 1. januara 2018. godine postala članica Oracle akademije (Oracle Academy).

  To je globalni edukacijski program prisutan u više od 140 zemalja širom svijeta.

  Oracle akademija nudi mogućnosti unaprijeđenja znanja, razvoja vještina i inovacija u oblasti računarskih tehnologija.

  Osim toga, Oracle nudi sveobuhvatne i u potpunosti integrirane aplikacije u oblaku i usluge bazirane na platformi (PaaS).

  Oracle akademija je jedinstvena u cijelom svijetu i godišnje je pohađa više od 2 miliona studenata.

  U Oracle akademiju, našu školu je prijavio nastavnik informatike, mr.sc. Nedim Delić koji pohađao i završio Java Fundamentals nivo.

  Trenutno je polaznik Java Foundations nivoa.

  više...
 4. Dan žena

  U povodu nastupajućeg praznika, svim damama želimo čestitati

  8. mart, Dan žena.  više...
O školi | Druga o. š. Srebrenik


Izašao novi broj školskog časopisa Ispis E-mail
Utorak, 06 Veljača 2018 11:02

Izašao je novi broj školskog lista Biljeg vremena.

Prvi po redu u ovoj školskoj godini.

Možete preuzeti elektronsku verziju ovdje.

 

 
Drugi o nama Ispis E-mail
Subota, 24 Prosinac 2016 22:00

Prilog o našoj školi je objavila je i ALJAZEERA BALKANS.

O problemima s kojima se susreću učenici rumunske nacionalnosti naše škole.

________________________________________________________________________________________________________________

Mladi bh. Rumuni kilometrima pješače do škole

U Bosni i Hercegovini kod Srebrenika živi zajednica Rumuna. Njihovi preci bili su trgovački putnici koji su se trajno nastanili u selu

Ravnuše. Sada u tom mjestu živi 50-ak članova rumunske zajednice.

Iako su tu godinama, žale se na teške uslove - lošu infrastrukturu i nepovezanost sa vodovodom.

Više informacija možete saznati iz video priloga.

________________________________________________________________________________________________________________

Preuzeto sa: http://balkans.aljazeera.net/video/mladi-bh-rumuni-kilometrima-pjesace-do-skole

 

 

 
Druga osnovna škola Srebrenik 3. ŠKOLA na kantonu Ispis E-mail
Srijeda, 06 Siječanj 2016 17:45

Druga osnovna škola Srebrenik, prilikom vrednovanja rezultata rada škola za 2014/'15. školsku godinu, zauzela je visoko 3. (treće) mjesto. Čestitke učenicima i kolektivu Druge OŠ Srebrenik. Vrednovanje su izvršili savjetnici Pedagoškog zavoda Tuzla.

Pedagoški zavod Tuzlanskog objavio je rezultate vrednovanja svih osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog  kantona.

Vrednovanje je sprovedeno tokom oktobra i novembra 2015. godine, a rezultati se odnose na školsku 2014/'15. godinu.  Naročita pažnja se posvećuje, između ostaloga, srednjoj ocjeni škole na kraju školske godine, broju izostanaka učenika s nastave, realizaciji utvrđenog odgojno-obrazovnog rada, vannastavnim aktivnostima, fondu školske biblioteke, strukturi nastavnog osoblja, radu stručnih organa, direktora, njegovog pomoćnika i pedagoga škole, stanju objekata i dvorišta, takmičenjima i javnim manifestacijama i sl.

Prema ovim kriterijima, u konkurenciji 86 osnovnih škola, najbolja je OŠ 'Dr. Safvet beg Bašagić' Gradačac, zatim OŠ Hasan Kikić Gračanica, a na trećem mjestu Druga osnovna škola Srebrenik.

Potpune informacije se mogu pogledati na linku:

http://pztz.ba/Page.aspx?id1=66

 

 
Himna škole Ispis E-mail
Četvrtak, 11 Prosinac 2014 09:03

Šta se to radi u našoj školi?

U njoj se čita, piše i voli

Ona je radost, ona je dika

Druga osnovna iz Srebrenika

U njoj se uči, u njoj se smije,

U njoj se prvi spomenar krije,

Ona je radost, ona je dika

Druga osnovna iz Srebrenika

U njoj je pjesma, u njoj je radost

Kroz nju prolazi najljepša mladost

Ona je radost, ona je dika

Druga osnovna iz Srebrenika.

 

Grgić Husarić Šefika

 
Historija grada Ispis E-mail
Srijeda, 08 Veljača 2012 22:57

Srebrenik se spominje prvi put u pisanim izvorima 15. februara 1333. godine. Grad je tada bio u vlasti bosanskog bana Stjepana II Kotromanića 1322-1353. Toga dana, ban je u podgrađu Srebrenika primio poslanike Dubrovačke republike, pa im tom prilikom potvrdio pravo posjeda u Stonskom ratu (Pelješcu), «za sva vremena» – kako on to izjavljuje u svojoj Povelji. Banu se tih dana ovdje rodio i sin, što je pružilo povoda za posebne svečanosti. Od tada pa do 1512. godine, kada je prešao u turske ruke, sreća je ovom gradu bila različito naklonjena. On je vrlo često mijenjao gospodare.
Sadašnji zidovi Srebrenika su iz nešto mlađeg vremena – oni potječu iz 18. stoljeća. No grad i danas još nakon mnogih i temeljitih prepravaka, pokazuje svoju staru srednjovjekovnu osnovu i obrise. Smješten na vrletnoj stijeni, on impozantno dominira svojom okolicom.
Stari grad Srebrenik, onakav kakvog ga danas vidimo, nosi obilježje strateškog objekta. Prvobitno je on mogao biti izgrađen kao feudalni zamak, no i tada je njegova primarna funkcija bila defanzivnog karaktera – on je trebao pružiti dovoljno siguran zaklon za svoga gospodara, jer on je bio podignut u graničnom području između Bosne i Ugarske. Zbog toga je i morao mijenjati gospodare u igri snaga između ove dvije države. Kad bi ugarski kraljevi ojačali, oni su se rado dočepali grada Srebrenika, no i u Bosni se s vremena na vrijeme smoglo dovoljno snage da grad povrate matičnoj zemlji.Srebrenik je ležao u istočnom dijelu župe Usore, nadomak župe Soli. Bio je državno, banovo vlasništvo, a zapovjednici grada bili su banovi klevetnici (vazali) ili pak ljudi sa banovog dvora.
Grad je prvi put pao u mađarske ruke 1393. godine, dakle nakon smrti kralja Tvrtka I (1391. godine). Kralj Sigismund ga ipak vrlo teško održava u svojim rukama, budući da je pritisak iz Bosne bio snažan. Godine 1405. doći će i do otvorenog sukoba, kada bosanska vojska jednim dijelom prolazi u napad protiv Srebrenika. U trogodišnjem ratu, Mađari ipak uspijevaju potisnuti bosansku vojsku, nakon čega dolazi do teškog poraza pod gradom Doborom 1408. godine. Sigismund je 120 zarobljenih bosanskih plemića dao posjeći, a njihova tijela baciti niz stijenu u rijeku Bosnu. Da bi oslabio Bosnu, kralj Sigismund, između ostaloga, poklanja Srebrenik despotu Stefanu Lazareviću, dakako, samo formalno, budući da je mađarska vojska i dalje ostala kao posada na gradu. U ljeto, 1426. godine prodiru Turci u dva navrata u župu Usoru, pa tom prilikom opsjedaju i Srebrenik. Grad ipak nisu osvojili, pa tako 1430. godine ovdje opet vidimo mađarske vojnike. Za vrijeme Kanavojskog rata (1430. – 1433.) posada sa Srebrenika pljačka Pavlovića zemlje, svakako po nagovoru Dubrovčana koji su i na taj način nastojali oslabiti svog protivnika. Srebrenički knez osvojio je 1410. godine sve važnije gradove oko Drine: Brodar, Susjed i Srebrenicu. U Srebrenici je tom prilikom teško opljačkao dubrovačke građane, tako da su se oni morali potužiti kralju Sigismundu. Kada se ugarski gubernator Janko Huniady («Sibinjanin Janko») pomirio sa despotom Đurđem Brankovićem, grad je konačno 1448. godine predan na upravu srpskom despotu. Srebrenik se zatim ne spominje nekoliko godina. Godine 1455. ovdje je jedan feudalac imenom Dmitar Radojević ubio Petra Kovačevića, člana velikaške porodice Dinjčića-Kovačevića.
Nakon propasti bosanske samostalne države značaj Srebrenika naglo raste. Ovdje je, naime, kralj Matijaš Korvin 1464. godine organizirao posebnu odbrambenu organizaciju protiv provala Turaka u Ugarsku, osnivajući takozvanu Srebreničku banovinu. Grad je bio dovoljno čvrst da se mnogo godina mogao odhrvati napadima Turaka, ali je od ratnih pustošenja znatno stradavala okolina, naročito u doba kada su Turci zaposjeli veće dijelove donje Bosne i Drine, a Srebrenik se u obliku klina našao sa tri strane opkoljen protivnikom. Ratno stanje traje do 1512. godine kada grad nakon desetodnevne opsade otvara svoja vrata, a posada bude pod gradom posječena. Srebrenik tada gubi svoj stari značaj, budući da se velika bojišta tursko-evropskih sukoba pomiču daleko na sjever. Srebrenik ostaje dugo vremena napušten. U drugoj polovini 16. i tokom 17. stoljeća o Srebreniku nema naročitih vijesti. Kada je 1701. godine formirana Gradačačka kapetanija, u njen sastav ušao je i Srebrenik. Nije poznato da li su tada na gradu izvršene neke popravke, što je inače moguće jer je Osmansko carstvo tokom Bečkog rata (1683-1699) izgubilo velike teritorije u Panonskoj nizini, a granica Austrije primakla se sve do Save. Osnivanje Gradačačke kapetanije nije bila slučajnost, jer su ratovi između Turske i Austrije uskoro nastavljeni, a Požarevačkim mirom 1718. godine Austrija je dobila neke teritorije južno od Save. Gradačac i Srebrenik našli su se vrlo blizu neprijatelja. Turska granica bila je vrlo slabo osigurana. Na karti na kojoj je ucrtano razgraničenje između Turske i Austrije nakon Požarevačkog mira Srebrenik je prikazan samo kao selo. Utvrđenje se, dakle, tada još nalazilo u ruševinama, pa je tako bilo i bez strateške važnosti. U novim prilikama Srebrenik dobiva ponovno značaj istaknutog pograničnog mjesta. To se stanje neće promijeniti ni nakon Beogradskog mira 1739. godine, kada je granica između Austrije i Turske vraćena na rijeku Savu. Kao u srednjem vijeku, Srebrenik se tako još jednom našao na granici između dva svijeta, s tom razlikom što sada više nisu bili u pitanju Bosna i Ugarska, nego daleko veći i opasniji neprijatelji. Granica između Turske i Austrije, utvrđena Beogradskim mirom 1739. godine, ostala je međutim nepomaknuta sve do Berlinskog kongresa 1878. godine. Iz sačuvanih dokumenata vidimo da je 1756. godine na gradu Srebreniku bila posada čiji je zapovjednik bio podložan gradačačkom kapetanu. To znači da je grad osposobljen kao utvrđenje. Nije nam ipak poznato u kolikoj mjeri su na gradu izvršene popravke, jer već 1777. godine javljaju odavde o nekim manjim popravcima, što znači da su se zgrade vremenom obrušile, ili su se pak neke starije ruševine osposobljavale za obitavanje. Jedan austrijski izvještaj iz Bosne, iz 1790. godine, spominje Srebrenik kao «stari zamak» (ein altes Schloss), bez podrobnijeg opisa njegovog tadašnjeg korišćenja. Godine 1804. na gradu se nalazi posada od 20 vojnika. Prilikom popisa ratnih zaliha 1833. godine, ovdje je nabrojano 7 topova. Oko 1835. godine Srebrenik je napušten, a samo tri godine kasnije on je već u ruševnom stanju. Godine 1850. ovdje stoje samo još neki objekti, tako i gradski mesdžid u kome su se obavljale molitve još i u drugoj polovini 19. stoljeća.

Preuzeto sa: http://haskoo.jimdo.com/srebrenik-grad/

 
Nekoliko rečenica o JU „Druga osnovna škola“ Srebrenik Ispis E-mail
Srijeda, 27 Travanj 2011 21:07

Predstavljamo JU „Druga osnovna škola“ Srebrenik

Školstvo, na području koje gravitira ovoj školi ima dug historijat i tradiciju. Na prostoru Donjeg Srebrenika 1929. godine otvorena je prva četverorazredna osnovna škola čiji je prvi učitelj bio Mehmed Ibrahimović - Učo koji je ostao upamćen u narodu ovog područja.
Poslije ove škole, nakon II svjetskog rata otvorene su škole u Ćehajama i Gornjem Srebreniku. Međutim, naša škola kakvu je danas poznajemo osnovana je 1989. godine pod nazivom OŠ „Narodni heroj Ivo Lola Ribar“. Pod tim imenom funkcioniše sve do 1993. godine kada mijenja naziv u JU „Druga osnovna škola“ Srebrenik, kojeg nosi sve do danas. Školsko podrucje ove škole obuhvata oko 25 km 2, što predstavlja 1/8 površine opštinskog podrucja i prostire se na MZ Cehaje(do auto-puta), Ježinac, Mustafici, Gornji i Donji Srebrenik, Cojluk, Cojlucko Polje i Centar II, gdje je locirana centralna škola. Školsko područje je pokriveno sa tri školaska objekta i to: centralna škola u ulici Meše Selimovića bb i dvije područne škole u Gornjem Srebreniku i Ćehajama.

Školski objekti su renovirani i pružaju kvalitetne uslove za izvođenje nastave. Prošle godine je završena školska sala koja je unaprijedila nastavu tjelesnog odgoja i omogućila uslove za pravilan tjelesni i zdravstveni odgoj naših učenika. Za veoma kratko vrijeme svi termini za korištenje sportske sale su popunjeni raznim aktivnostima učenika, što govori o zainteresiranosti učenika naše škole za bavljenje sportskim aktivnostima.

Zgrade centralne škole i područne škole u Gornjem Srebreniku imaju razvedeno centralno grijanje, dok je centralno grijanje u područnoj školi Ćehaje u procesu izgradnje. Završetkom centralnog grijanja u područnoj školi Ćehaje će se okončati proces cjelokupne toplifikacije školskih objekata JU „Druga osnovna škola“ Srebrenik, što će omogućiti optimalne uslove za rad tokom zimskog perioda.

Kada je riječ o uslovima za realizaciju nastavnog procesa imamo potrebu naglasiti da škola ne raspolaže sa dovoljnim brojem tehničkih pomagala (projektori, računari, skeneri itd.) koji bi omogućili kvalitetniji i efikasniji odgojno-obrazovni rad. Stoga, nadamo se da će u narednom periodu uz podršku lokalne zajednice, roditelja, vladinog i nevladinog sektora i drugh faktora,doći do osavremenjavanja školske imovine i u ovom području.

Naša škola se može pohvaliti jako kvalitetnim stručnim kadrovima koji svojim primjernim radom i angažmanom omogućavaju učenicima optimalan razvoj na svim područjima. Kako bi uspjela u namjeri da na najkvalitetniji način realizira odgojno-obrazovni proces u najširem smislu riječi, te prati savremene znanstvene i globalne trendove u odgojno-obrazovnom radu, menadžment škole, stručni saradnici i nastavnici mnogo energije i truda ukažu u individualno i kolektivno stručno usavršavanje. Stoga, u našoj školi veoma često možemo se susresti sa bojnim inovacijama kojima se pokušava povećati kvalitet odgojno-obrazovnog rada.

Kao jedan od načina prezentovanja rada učenika naše škole, svake godine u decembru mjesecu se organizuje Smotra stvaralaštva JU „Druga osnovna škola“ Srebrenik na kojoj učenici imaju priliku pokazati vlastite kulturno-umjetničke kreacije i aktivnosti. Smotra stvaralaštva naše škole je sjajna paradigma saradnje između porodice i škole, te se ovim putem zahvaljujemo svim roditeljima koji kontinuirano iz godine u godine uzimaju učešće u ovoj aktivnosti i daju neprocjenjivi doprinos u unaprjeđenju života i rada naše škole.

Također, treba naglasiti i redovno izdavanje školskog lista pod nazivom „Biljeg vremena“ u kojem je moguće pronaći najistaknutije uspjehe škole u toku jedne školske godine, kako na individualnom, tako i kolektiivnom planu.

Već smo spomenuli Smotru staralaštva naše škole koja predstavlja uspješan primjer saradnje između porodice i škole. Za naš rad je jako bitno intenziviranje saradnje između porodice i škole, te stoga namjeravamo dati puni doprinos kako bi ta saradnja bila uspješnija i rezultirala boljim odgojno-obrazovnim rezultatima učenika i, te stvaranjem kvalitetnih uslova za njihov optimalan svestrani razvoj

I na kraju, najznačajnije mjesto u predstavljanju naše škole čine uspjesi učenika. Učenici naše škole su lideri u takmičarskim disciplinama iz vannastavnih aktovnosti na području naše opštine, a na kantonalnim, federalnim i državnim takmičenjima postižu zapažene rezultate. Treba istaknuti da je naša škola imala predstavnike i na balkanijadi iz matematike, te na taj način sa uspjehom reprezenovala i našu državu. Rezultati koje postižu naši učenici predstavljaju naš ponos i dokaz kvalitetnog odgojno-obrazovnog rada i glavni su znak prepoznatljivosti naše škole gdje god se pojavimo.

 
<< Početak < « 1 2 » > Kraj >>

Stranica 1 od 2