Aktualno

<<Pause>>
 1. Plan integriteta

  Naša škola je usvojila Plan integriteta.

  Plan integriteta je interni dokumenat kojim je sadržan skup mjera pravne i praktične

  prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika

  koruptivnog ponašanja i korupcije javne institucije.

  Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH obavezala je

  javne institucije u BiH da izrade i usvoje Plan integriteta u skladu sa Strategijom Vijeća ministara

  BiH za borbu protiv korupcije (2015-2019.) i Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu

  protiv korupcije.

  Imajući u vidu naprijed navedeno, direktorica škole je imenovala Radnu grupu koja je

  pristupila izradi Plana intergriteta škole.

   

  Cilj usvajanja Plana integriteta Javne ustanove Druge osnovne škole u Srebreniku, kao

  rezultata postupka samokontrole škole, je održavanje i poboljšanje integriteta,

  transparentnosti i profesionalne etike, kojom se utvrđuju, smanjuju, uklanjaju i sprečavaju

  mogućnosti nastanka i razvoja nepravilnosti u radu, etički i profesionalno neprihvatljivih

  postupaka i koruptivnih ponašanja i korupcije.

  Program možete pogledati ovdje  više...
 2. Obilježen Girls in ICT

  U povodu Međunarodnog dana djevojčica u informaciono-komunikacionim tehnologijama, a u cilju ohrabrivanja i podrške djevojčicama da se bave IT zanimanjima, dana 25.4.2018. godine održana je STEM radionica u programiranju mBot robotića.

  Takođe, učenice naše škole Lejla Ibrišimović, Adina Kavgić i Amina Sinanović su učestvovale u četvrtak, 26.4.2018. na radionicama i predavanjima koja su održana u OŠ "Rapatnica" za Općinu Srebrenik.  više...
 3. Oracle članica

   

   

   

  Naša škola je od 1. januara 2018. godine postala članica Oracle akademije (Oracle Academy).

  To je globalni edukacijski program prisutan u više od 140 zemalja širom svijeta.

  Oracle akademija nudi mogućnosti unaprijeđenja znanja, razvoja vještina i inovacija u oblasti računarskih tehnologija.

  Osim toga, Oracle nudi sveobuhvatne i u potpunosti integrirane aplikacije u oblaku i usluge bazirane na platformi (PaaS).

  Oracle akademija je jedinstvena u cijelom svijetu i godišnje je pohađa više od 2 miliona studenata.

  U Oracle akademiju, našu školu je prijavio nastavnik informatike, mr.sc. Nedim Delić koji pohađao i završio Java Fundamentals nivo.

  Trenutno je polaznik Java Foundations nivoa.

  više...
 4. Dan žena

  U povodu nastupajućeg praznika, svim damama želimo čestitati

  8. mart, Dan žena.  više...
Zaposleni
Nastavnici Ispis E-mail
Četvrtak, 22 Rujan 2016 00:00

U školskoj 2016/17. godini u našoj školi nastavu izvode sljedeći nastavnici:

R.B.

Prezime i ime nastavnika

Predmet

1.

Nuhanović Dževad

Bosanski jezik

2.

Aljukić Bernes

Bosanski jezik

3.

Čolaković Elvira

Bosanski jezik

4.

Mujić Miralem

Engleski jezik

5.

Bajrektarević Lemana

Engleski jezik

6.

Šmigalović Selma

Engleski jezik

7.

Omerović Amira

Njemački jezik

8.

Muharemović Azra

Njemački jezik

9.

Hozić Emir

Matematika

10.

Adrović Mina

Matematika

11.

Brkić Nermin

Matematika

12.

Kamenjašević Benis

Fizika

13.

Ibrišimović Ismeta

Muzička kultura

14.

Smajlović Omer

Likovna kultura

15.

Musić Muhamed

Tjelesni i zdravstveni odgoj

16.

Nurkanović Harun

Tjelesni i zdravstveni odgoj

17.

Hozić Šehzada

Biologija

18.

Dorić Admira

Biologija

19.

Alagić Rizafeta

Hemija

20.

Joldić Jasmina

Historija-Geografija

21.

Ćudić Alisa

Historija-Geografija

22.

Dedić Sulejman

Tehnički odgoj

23.

Salkić Mirela

Tehnički odgoj

24.

Delić Nedim

Informatika

25.

Dorić Elvis

Osnovi tehnike i informatike

26.

Jukić Mirela

Islamska vjeronauka

27.

Halilović Alem

Islamska vjeronauka

28.

Murtić Senad

Kultura življenja

29.

Delić Amira

Razredna nastava

30.

Ahmić Amira

Razredna nastava

31.

Hasić Hrusmira

Razredna nastava

32.

Imamović Alisa

Razredna nastava

33.

Ibrić Eldina

Razredna nastava

34.

Mašinović Mubera

Razredna nastava

35.

Ferhatović Dževad

Razredna nastava

36.

Avdić Azra

Razredna nastava

37.

Selmanović Senada

Razredna nastava

38.

Omerović Amira

Razredna nastava

39.

Smajlović Vahida

Razredna nastava

40.

Taletović Zlatija

Razredna nastava

41.

Junuz Mulahmetović

Bibliotekar

 
Administrativno-finansijski radnik Ispis E-mail
Srijeda, 21 Rujan 2016 22:28

Lejla Mujedinović

 
Menadžment škole Ispis E-mail
Srijeda, 21 Rujan 2016 22:21

Zehra Isić, direktorica

Mirza Jahić, pedagog

Elvedin Ibrić, sekretar